Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 30.10.2017r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Praca dla mnie”.

Wyniki przedstawione zostały poniżej.

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1. 55/PDM 79,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2. 73/PDM 87 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3. 15/PDM 76,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1. 55/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2. 73/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3. 15/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Zmiana czcionki
Tryb kontrastowy