Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 24.10.2017r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Praca dla mnie”.

Wyniki przedstawione zostały poniżej.

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1. 72/PDM 87 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2. 39/PDM 81 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3. 50/PDM 75,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4. 49/PDM 84,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5. 54/PDM 67 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1. 72/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2. 39/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3. 50/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4. 49/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5. 54/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Zmiana czcionki
Tryb kontrastowy