Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 16.10.2017r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Praca dla mnie”.

Wyniki przedstawione zostały poniżej.

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1. 35/PDM 64 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2. 30/PDM 73,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3. 46/PDM 80,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1. 35/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2. 30/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3. 46/PDM Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Zmiana czcionki
Tryb kontrastowy