Sprawdź naszą ofertę szkoleń

Projekt zakłada identyfikację indywidualnych potrzeb uczestników,
dopasowanie do nich odpowiednich szkoleń oraz wsparcia doradczego.
Wszystkie oferowane działania są bezpłatne.

Rodzaje realizowanych działań:

Diagnoza ma na celu nawiązanie kontaktu z uczestnikiem oraz rozpoznanie jego uwarunkowań środowiskowych.

Doradztwo zawodowe indywidualne pozwoli na analizę wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawodowego uczestnika i opracowanie IPD.

Doradztwo grupowe wzmocni postawy przedsiębiorcze wśród uczestników projektu.

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny:
- sporządzanie i wdrażanie biznesplanów
- marketing własnej firmy
- aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
- zagadnienia prawne - podatkowe, cywilne, handlowe.

Szkolenia z zakresu podstaw księgowości w przedsiębiorstwie dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej

Zakres tematyczny:
- uproszczone formy ewidencji
- zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- zasady dokonywania zapisów w księdze podatkowej
- inwentaryzacja
- zamkniecie księgi
- ewidencja dodatkowa
- Sprawozdania finansowe w małych firmach
- obliczanie podatku dochodowego, sporządzanie deklaracji podatkowej
- opodatkowanie podatkiem VAT, deklaracja VAT 7

Doradztwo na potrzeby przygotowania biznesplanu

Wsparcie uczestnika przy opracowywaniu biznesplanu pozwoli na ocenę opłacalności przedsięwzięcia i zwiększy szanse uczestników na otrzymanie bezzwrotnej dotacji.

Dotacje
Przyznanie uczestnikowi jednorazowego wsparcia finansowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Dotacje przysługują uczestnikowi, który zakończył etap szkoleniowo-doradczy i uzyskał zaświadczenie.
Wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowych o charakterze specjalistycznym
Tematyka szkoleń będzie obejmowała kwestie efektywnego wykorzystania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i rozwiązywania konkretnych problemów w tym obszarze.
Pomostowe wsparcie finansowe
Wsparcie przeznaczone będzie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy.
Zmiana czcionki
Tryb kontrastowy